O Stanici

Tato amatérská meteorologická stanice je umístěna v občanské zástavbě obce Jirkov, v nadmořské výšce 295m. Anemometr a měření slunečního svitu je instalováno ve výšce 8m nad okolním terénem a není rušené okolní zástavbou. Srážkoměr modifikovaný pro zvýšení citlivosti na 0,2mm instalovaný společně s UV čidlem na zahradní pergole, bez vlivu okolního prostředí. Měření venkovní teploty na zastíněném stanovišti v zahradě. Stanice používá základní jednotku Oregon Scientific WMR200, sběr dat a zpracování se provádí v minutových intervalech pomocí Weather Display.
13.3.2012 - instalován detektor (počitadlo) blesků
5.7.2012 - Instalován citlivější barometr s rozlišením 0,1 Hpa

O Jirkově

Jirkov (německy Görkau) vznikl jako kolonizační ves na česko-saském pohraničí. Počátky města nejsou přesně doloženy a pravděpodobná doba vzniku je koncem 13. století. Založení Přemyslem Otakarem II není potvrzeno. Kolem roku 1300 je doložena stavba gotického kostelíka. V historických kronikách je Jirkov rovněž nazýván jako obec Borek (dnes čtvrť Jirkova) nebo Jurkov. První doložitelný záznam je z roku 1352. Nedaleko obce je Červený hrádek, jehož vznik se datuje na počátek 15. stol.

Před zničením husitskými vojsky roku 1421 byl Jirkov údajně zachráněn mlhou. Hrad byl však dobyt. Městská práva byla uznána 25. února 1455 králem Ladislavem Pohrobkem. Městská práva později potvrdili panovníci Vladislav Jagellonský (1507), Ferdinand I. Habsburský (1528), Maxmilián II. (1570) a Rudolf II., který městu potvrdil používání znaku a pečetě. Od roku 1480 ve městě působil pivovar, který roku 1994 vyhořel a roku 2006 byl zbourán.

Jirkov v 16. století velmi dobře prosperoval. V Jirkově působilo 6 cechů, těžila se tu kamencová ruda a už roku 1597 měl Jirkov vodovod. V letech 1555–1595 vznikl pod Jirkovem systém podzemních chodeb později využívaný mimo jiné jako pivovarská sklepení. Dochoval se dodnes. Po bitvě na Bílé hoře (1620) město ztratilo téměř veškerá práva a bylo mnohokrát vypleněno vojsky všech armád třicetileté války. Třicetiletou válkou zničený Červený hrádek byl přebudován na jednopatrový barokní zámek se zámeckou kaplí. Později se ve městě rozvíjejí manufakturní dílny a továrny. V oblasti lesnictví byla uznávaná zámecká lesní školka, kde byl vyšlechtěn speciální druh smrku. Od roku 1854 má město poštovní úřad a od roku 1869 spořitelnu. Význam města vzrostl se zavedením železnice (1872). Roku 1874 vznikl hasičský spolek, který jako sbor dobrovolných hasičů existuje dodnes. Elektrická sít byla zavedena v roce 1911. Od počátku 20. až do poloviny 30. let ve městě zimoval proslulý cirkus Kludský. Po konci 2. světové války v důsledku Vysídlení Němců z Československa byl Jirkov osídlen z vnitrozemí. Od 60. let 20. století se začalo vlivem průmyslu a dopravy prudce zhoršovat životní prostředí. Město často zahaloval smog. V roce 1992 byl požárem poznamenán Jirkovský pivovar, který byl zbourán v roce 2006. Od roku 1993 kdy znečištění dosáhlo maxima se ovzduší v Jirkově a přilehlých Krušných horách trvale zlepšuje.

Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Jirkov

Více: http://www.jirkov.cz

Cidla stanice

O těchto stránkách

Tyto stránky jsou založené na vzorovém designu CarterLake.org s PHP překladem od Saratoga-Weather.org.
Zvláštní poděkování Kevinu Reedovi z TNET Weather za jeho práci na původních sadě šablon Carterlake, a jeho návrh jednotného nastavení webu pomocí PHP.
Zvláštní úpděkování Miku Challisovi z Long Beach WA za jeho směrovou větrnou růžici, Přepínání témat a CSS v těchto šablonách.
Zvláštní poděkování Kenu Truevi ze Saratoga-Weather.org za AJAX zobrazování stavu, hlavního panelu a integraci TNET Weather jednotného PHP designu do těchto stránek.

Template is originally based on Designs by Haran.

This template is XHTML 1.0 compliant. Validate the XHTML and CSS of this page.